Netwerken

Fysiotherapie Flenter neemt deel aan drie landelijke netwerken:

  • Netwerk van Claudicatio Intermittens
  • Netwerk van Parkinson
  • Netwerk Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).