Privacyverklaring van Fysiotherapie Flenter

Privacyverklaring van Fysiotherapie Flenter Tilburg.

Onze verwerking van uw persoonsgegevens vallen onder een vrijstelling en zijn daarom niet separaat aangemeld bij het College bescherming persoonsgegevens. Onze praktijk respecteert de privacy van alle patiënten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wij gebruiken uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Verzamelde gegevens.

De door ons van u verkregen persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • het uitoefenen van het beroep in de individuele gezondheidszorg;
 • het leveren van informatie en het beantwoorden van uw vragen;
 • verstrekking van gegevens aan derden (zoals zorgverzekeraars) op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden.

De persoonsgegevens zullen door ons alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling;
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 Burgerlijk Wetboek);
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
  • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Triggerpoint therapie

Na haar laatste cursusdag voltooid te hebben, is Mijke nu bevoegd om trigger point therapie toe te passen. Wil je weten wat trigger points zijn? kijk op onderstaande link voor wat informatie.
http://www.triggerpointboek.nl/triggerp.htm


Digitale vooruitgang?

Steeds meer kinderen krijgen last van hun nek, rug en hoofd door het gebruik van tablets en smartphones. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat 40 procent van de tieners nekklachten heeft.

 

Bij fysiotherapeuten komen steeds meer kinderen met klachten binnen. “We hebben er verschillende namen voor: tablet-nek, iPad-rug of Gameboy-rug”, zei fysiotherapeut Marlous Kelderman-de Haan in het NOS Radio 1 Journaal.

 

“De houding die kinderen aannemen als ze met een tablet of smartphone in de bank zitten, is ronduit slecht”, zegt Kelderman. “Dezelfde houding zag je vroeger bij kinderen die fabrieksarbeid deden. De rug van kinderen is net een bonsaiboompje; het groeit in de richting waar je het heen stuurt. Als dat die gebogen houding is, krijg je een afplatting van de wervels. Als de kinderen eenmaal een jaar of twintig zijn, krijgen ze klachten.”

 

Een chiropractor zegt in het AD dat een hoofd gemiddeld 5 kilo weegt. “Maar als we de kin op de borst hebben, weegt het wel 27 kilo. Dat is veel te zwaar voor de spieren in onze nek.”

Volgens fysiotherapeut Kelderman komen de problemen ook bij ouderen voor. “Dan hebben we het over overbelastingklachten. Bij jongeren zijn het meer vergroeiingen. Je kunt deze problemen voorkomen door goed op je houding te letten. Het is belangrijk om steeds te wisselen van houding.”

 

[bron: nos.nl]