Huisregels

Aanmelden

Gaat u zich bij ons aanmelden? Dan vragen we naar uw identiteitsbewijs, uw zorgverzekering en – indien van toepassing – naar de verwijsbrief. U hebt geen verwijsbrief nodig, tenzij het gaat om een behandeling aan huis of een van de aandoeningen op de Chronische lijst Fysiotherapie. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft om welke klachten het gaat en of u specifiek behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut.

 

Legitimatie
Sinds 1 juni 2009 zijn we verplicht uw burgerservicenummer (BSN) in onze administratie op te nemen. Daarom vragen we bij de eerste behandeling naar uw legitimatie in de vorm van een geldig rijbewijs, paspoort, identiteitskaart of vreemdelingendocument.

 

Behandelplan
De eerste behandeling bestaat uit een onderzoek van ongeveer dertig minuten. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek stelt de therapeut uw behandelplan op. Daarin vindt u de therapievorm en het aantal behandelingen terug. Uiteraard spreekt de therapeut het plan zorgvuldig met u door.

 

Afmelden

Moet u onverhoopt een afspraak afzeggen? Het is belangrijk dat u zich minimaal 24 uur van te voren afmeldt. Anders zijn we genoodzaakt om de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

 

Naar tarieven

 

Vergoeding

De verantwoordelijkheid voor een (toereikende) verzekering voor fysiotherapie en/of manuele therapie ligt zonder uitzondering bij de patiënt zelf. Twijfelt u over uw recht op vergoeding? Dan kunt u uw polisvoorwaarden raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

 

Naar tarieven

 

Privacy

Uw fysiotherapeut houdt – om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren – een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om. U hebt altijd recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Vindt u dat de gegevens onjuist zijn vastgelegd? Dan kunt u uw fysiotherapeut verzoeken de gegevens te wijzigen. De therapeut mag zonder uw toestemming geen gegevens uit uw behandeldossier doorgeven aan derden.

 

Calamiteiten

We hebben voor beide locaties – Koningshaven en Korvel – een noodplan opgesteld. Volg in geval van een calamiteit de aanwijzingen op van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer/politie).

 

Klachten

Bent u niet tevreden over uw behandeling? Vertel het eerst aan uw therapeut. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een van de leden van onze maatschap. Blijft u met twijfels zitten? Dan kunt u gebruikmaken van de Klachtenregeling fysiotherapie.

 

Diefstal

We zijn niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of verlies van eigendommen van onze bezoekers.

 

Hygiëne

We verwachten van u als patiënt dat u de hygiënische regels voor een goede lichaamsverzorging in acht neemt. We verzoeken u om uw eigen handdoek mee te nemen naar elke behandeling.


Rookbeleid

Roken is binnen onze praktijk niet toegestaan.