Claudicatio Intermittens

Onze specialisten: Bernard Boink en Petra Flenter

 

Hebt u last van Claudicatio Intermittens of etalagebenen? Wordt de loopafstand vanwege de pijn steeds korter en trekt de pijn weg als u stopt? De oorzaak van dit klachtenbeeld is een vernauwing van een bloedvat in het bekken of been, ook wel ‘perifeer arterieel vaatlijden’ genoemd. Hiervoor is gesuperviseerde looptherapie (GLT) de eerst aangewezen behandeling. Allereerst omdat het relatief goedkoop is, maar vooral omdat u hiermee geen risico loopt.

 

Meer informatie over Claudicatio Intermittens op www.claudicationet.nl